Rezerwacja numeru

  do 15.01.2020 r. 

Trwa karencja dla numerów z roku 2019.

Zawodnik może zarezerwować swój numer startowy z roku 2019 – w tym celu należy :

  • zgłosić się na sezon 2020 i wybrać w zgłoszeniu swój numeru z 2019 r.
  • opłacić jeden z wybranych pakietów startowych.

Po tym terminie numer wraca do puli wolnych numerów.

 

od 16.01.2020 r. do 15.03.2020 r.

Zawodnik może zarezerwować każdy wolny numer  – warunkiem rezerwacji jest

  • opłata za jeden z pakietów startowych w ciągu 3 dni od zgłoszenia on-line
  • wybranie numeru z puli 11 – 4750

Rezerwacja następuje w edycji danych zawodnika. Należy zalogować się do swojego zgłoszenia – i dokonać zmiany numeru tymczasowego na wybrany (wolny numer).

Wyboru można dokonać tylko raz !