Kids Bike Maraton 2020

KIDS BIKE MARATON

najważniejsze informacje


ZAPISY!


w dniu wyścigu, w godz. 9 -11.00

namiot KIDS BM


DYPLOMY
DLA WSZYSTKICH!


odbiór

namiot KIDS BM


START!


ok. godz. 11.30

DEKORACJE !


ok. godz. 13.30 miejsca 1-3

na scenie głównej


KATEGORIE!


Grupa O – rowerki biegowe do 5 lat
Grupa I – do rocznika 2014
Grupa II – roczniki 2012 -2013
Grupa III – roczniki 2010-2011

„Kids Bike Maraton ” to zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych. Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Start w Kids Bike Maratonie możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), oraz obowiązkowo w kasku rowerowym.

PRZECZYTAJ REGULAMIN !
 
REGULAMIN

Regulamin 2020

"Kids Bike  Maraton " 

to zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych.

Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
Start w Kids Bike Maratonie możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), oraz obowiązkowo w  kasku rowerowym.

1. CEL ZAWODÓW:

- Poprawa kondycji fizycznej dzieci poprzez aktywny wypoczynek.

- Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

- Promowanie sportu i zasad fair play wśród najmłodszych.

- Wyłonienie najlepszych zawodników na każdorazowym  Kids Bike Maratonie.

2. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o. o. , ul. Karola Miarki 42 , 58 – 500 Jelenia Góra

tel./fax.  +48 (75) 76 123 76 ; tel. kom. 603 712 297  (czynny tylko w dni zawodów)

e-mail: biuro/małpa/bikemaraton.com.pl

3. KALENDARZ IMPREZ  edycje 2020 :

Kids Bike Maraton, przy zgłoszeniu ewentualnych chętnych, odbywać się będzie na każdej edycji Bike Maratonu zgodnie z kalendarzem imprez (poniżej).

Kids Bike Maraton odbywa się w dniu wyścigu głównego maratonu, na teranie miasteczka sportowego.

1# Jelenia Góra - 3 maja (niedziela)
2# Polanica-Zdrój – 16 maja
3# Czarna Góra g.Stronie Śląskie – 6 czerwca
4# Wałbrzych– 20 czerwca
5# ULTRA Szklarska Poręba – 4 lipca
6# Bielawa – 18 lipca
7# Obiszów g. Grębocice – 2 sierpnia (niedziela)
8# Kowary – 16 sierpnia (niedziela)
9# Zieleniec g.Duszniki-Zdrój – 29 sierpnia
10# Świeradów-Zdrój – 12 września
11# Sobótka – 10 października
12# Miękinia – 17 października – FINAŁ

4. ZAPISY

4.1. W dniu wyścigu, na każdej edycji Bike Maratonu, w namiocie oznaczonym Kids Bike Maraton, w godzinach od 9:00 do 11:00.

4.2 Uwaga ! Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że :

- akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania,
- dziecko startuje na odpowiedzialność i ryzyko opiekuna/rodzica, jest zdrowe i nie ma medycznych przeciwwskazań do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego,
- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. K Miarki 42, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO,
- wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach promocyjnych Organizatora cyklu Bike Maraton.

4.3 Dzieciom nadane zostaną kolejno numery startowe, bezzwrotne stanowiące pamiątkę dla dziecka. Raz wydany numer startowy jest ważny na wszystkich edycjach, za każdym razem należy dziecko zarejestrować pod tym samym numerem.

5.  KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na następujące kategorie:

Grupa O - rowerki biegowe do 5 lat (dziewczynki/chłopcy)
Grupa I - do rocznika 2014 (dziewczynki/chłopcy)
Grupa II - roczniki   2012 -2013 (dziewczynki/chłopcy)
Grupa III - roczniki   2010-2011 (dziewczynki/chłopcy)

W w/w kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za  I-III miejsca.
Wszystkim uczestnikom Sonko Kids Bike Maratonu wręczone zostaną pamiątkowe, imienne dyplomy uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dziecięcych i uzasadnia to specyfiką terenu, na którym odbywać się będzie wyścig oraz ilością uczestniczących dzieci. Informacje o ewentualnych zmianach przekaże spiker prowadzący wyścig.

6. DYSTANS ORAZ WYŚCIG

Trasa Kids Bike Maratonu znajdować się będzie na terenie miasteczka sportowego Bike Maraton, w odpowiednio oznaczonym obszarze.
Przewidywany dystans to około 500m – 2000m.

Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu (np. obfite opady deszczu, uciążliwy upał).

Start Kids Bike Maratonu przewidziany jest na godzinę 11:30. Jest to czas orientacyjny i może ulec zmianie ( ze względu na rozgrywaną w tym samym czasie główną imprezę Bike Maraton) o czym wszyscy zainteresowani dowiedzą się z komunikatów spikera.

7.  ZABRANIA SIĘ:

- udziału dzieci bez kasków rowerowych,

- udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,

- ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych)

- stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,

Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

Jelenia Góra , 20.03.2020